Polityka Prywatności

W Fraktal S.C. i Korporacji Finansowo-Kapitałowej S.A. (Organizatorzy) przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z serwisuów www.fractaltrader.pl, www.fraktaltrader.eu, www.fraktal-trader.pl oraz pokrewnych (Serwis). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W szczególności Organizatorzy nie przetwarzają, nie udostępniają ani nie wykorzystują w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników Serwisu, chyba że użytkownik udzieli zgody na takie działania.

Zapisanie się na newsletter, płatny lub bezpłatny kurs, lub zakup szkolenia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji. 

Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem Organizatora. Naszym priorytetem jest ochrona praw osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Organizatorom danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.

Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. „Cookie” jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer Organizatorów na komputerze użytkownika. Tę informację serwer Organizatorów może odczytać w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Serwisu jest zainteresowany. 

Organizatorzy prowadzą serwis www na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Zadaniem Serwisu jest udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o Organizatorach oraz ich produktach i usługach.

Korzystanie z Serwisu w powyższych celach odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Organizatorów na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Organizatorów. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizatorów. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Organizatorów. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z Serwisu lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowości techniczne w działaniu Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Organizatorzy zapewniają realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.